top of page

Item List

אירוע מתגלגל

דוכנים שונים למסיבות סוף שנה 🧇🥯🥞🍨🍧🍦🍡🍭🍩

הפקת הפלגה קסומה לכל אירוע

הצגות ילדים למסיבות סוף שנה

לרקוד בדרך שלך

Placeholder Imagehttp://%20https//wa.me/972526768621

סדנת סושי

סיור במחנה יהודה וסדנת בשר חוויתית

ספקים

פעילות מקסימה לכל אירוע ואירוע🤹🥳🤠🤡🎉

קורס לימוד גיטרה

bottom of page