top of page

קורס לימוד גיטרה

קורס לימוד גיטרה

שיעורי גיטרה קבוצתיים לכם בעלי הגנים ולצוותי החינוך במסגרתכם

לימוד ופיתוח יכולת נגינת שירים לצד שמיעה מוזיקלית
לפעילות קסומה ונעימה ✨✨✨

לפרטים נוספים 👇

bottom of page