מכיל קבצים הנועדו לנושאים שונים בגן:

מכתב הרשמה לילד

מכתב פתיחה לגן

מכתב זימון לשימוע 

מכתב פיטורין לעובד

שאלון פרטי הילד

שאלון פתיחה לעובדות חדשות

הערכה דידקטית

 

 

 

מסמכים חשובים לגן

100.00 ₪מחיר