top of page

קורס התנהלות בטוחה

קורס התנהלות בטוחה

קורס התנהלות בטוחה מתקיים בזום כ4 שעות כל מפגש
ניתן לקיים קורסים בעברית ובאנגלית

bottom of page