top of page

קורס עזרה ראשונה

קורס עזרה ראשונה

קורס עזרה ראשונה של 22 שעות עם קבלת לומדה לפניי מפגש פרונטלי אחד של כ4 שעות

קורס ריענון (8 שעות) מפגש אחד של כ4 שעות אקדמיות

קורס עזרה ראשונה להורים של כ3 שעות
ניתן לקיים קורסים בעברית ובאנגלית

bottom of page