top of page

גני הארגון ע"פ דירוג הכוכבים

המסגרת החינוכית בעלת רשיון הפעלה (קורסי ע"ר והתנהלות בטוחה נעשים דרך הארגון) 

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

המסגרת קיבלה תפריט תזונתי מותאם לדרישות

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

המסגרת החינוכית בעלת  אישור בטיחות וחשמל ע"י גורם מקצועי מוסמך אשר הופנה ע"י הארגון

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb


המסגרת מצויידת בציוד כיבוי אש הנרכש מהארגון בהתאם לדרישות החוק 
המסגרת מצויידת במצלמות עפ"י החוק

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

המסגרת מחזיקה בתיק עזרה ראשונה ומחוברת למוקד חירום באמצעות לחצן מצוקה/יישומון בנייד, בנוסף יש למסגרת פוליסת ביטוח מותאמת.

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

מסגרת החינוך מלווה בליווי פדגוגי בשטח (ליווי לצוותים ,לבעליי המסגרות ולהוריי הגן, תצפיות)

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

המסגרת החינוכית עוברת לאורך השנה השתלמויות בתחומיי ההתפתחות השונים ובנושאים מגוונים נוספים ומעניקה כלים ליישומם בשטח.

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

במסגרת יש איש צוות אחד לפחות בעל תעודת הוראה/תעודת הסמכה בתחום הגיל הרך

המסגרת החינוכית בדרך לכוכב הבא שלה...

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb
bottom of page