top of page

גני הארגון ע"פ דירוג הכוכבים

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

המסגרת החינוכית בעלת אישור הפעלה ראשוני ממשרד העבודה והרווחה(עברו קורס עזרה ראשונה + התנהלות בטוחה+במסגרת מותקנות מצלמות כנדרש)כמו כן בעל המסגרת קיבל ליווי תזונתי מותאם.

המסגרת החינוכית בעלת תעודת בטיחותי בגן- של "גנים ברמה אחרת" וחברת "מבטחי"- אישור בטיחות ע"י גורם מקצועי מוסמך

כמו כן המסגרת מצויידת במטף כיבוי אש בהתאם לחללים ומחזיקה בתיק עזרה ראשונה ומחוברת למוקד חירום באמצעות לחצן מצוקה/יישומון בנייד, בנוסף יש למסגרת פוליסת ביטוח מותאמת.

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

הגן מלווה בליווי פדגוגי בשטח (ליווי לצוותים ,לבעליי המסגרות ולהוריי הגן, תצפיות)

המסגרת החינוכית עוברת לאורך השנה השתלמויות בתחומיי ההתפתחות השונים ובנושאים מגוונים נוספים ומעניקה כלים ליישומם בשטח.

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb
6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb

במסגרת יש איש צוות אחד לפחות בעל תעודת הוראה/תעודת הסמכה בתחום הגיל הרך

המסגרת החינוכית בדרך לכוכב הבא שלה....

6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb
6722c2a65836918d6eca3ff512da5042-removeb
bottom of page